Disclaimer

  • Eventuele regelingen tussen u en derden die op deze site worden genoemd, zijn uitsluitend voor eigen risico en verantwoordelijkheid.
  • Advertenties die rascistische of discriminerende content bevatten of die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving worden door ons verwijderd. U heeft in dit geval geen recht op restitutie.
  • Wij kunnen niet instaan voor de volledigheid, nauwkeurigheid en/of betrouwbaarheid van de opgenomen gegevens.
  • Aan de samenstelling van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt, echter kunnen hieraan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
  • Kamperen in Holland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke (indirecte) schade dan ook, ontstaan door het gebruik van deze site.